Huis Verzekeringen

Soort hypotheek

Een hypotheek die perfect bij u past

Door samenwerking met grote banken en verzekeraars kunnen wij u een hypotheek aanbieden welke perfect bij uw situatie past. Wij regelen de zaak voor u van begin tot eind: van offerte-aanvraag tot en met het passeren van de akte. 

Een hypotheek is simpel gezegd een geldlening met een huis als onderpand. Over de lening moet rente betaald worden. Deze rente is tot op zekere hoogte aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. 

Het geleende geld zal uiteraard weer terugbetaald moeten worden. Bij het aangaan van een hypothecaire lening kan men afspraken maken over de wijze waarop de aflossing geschiedt. 


Onderstaande hypotheekvormen worden onderscheiden:

Annuiteitenhypotheek

Bij deze vorm van hypotheek betaalt u gedurende de afgesproken looptijd volgens een formule steeds hetzelfde maandbedrag. Als de rente intussen verandert wordt natuurlijk ook het maandbedrag aangepast. De samenstelling van dit maandbedrag verandert gedurende de looptijd. In het begin betaalt men veel rente en lost men weinig af. Gaandeweg verandert dit in minder rente en meer aflossing. De hypotheekrente is aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. De netto maandlast is daarom in het begin lager en stijgt geleidelijk


Aflossingsvrije hypotheek

Bij deze hypotheekvorm wordt helemaal niet afgelost en wordt geprofiteerd van een maximale rente-aftrek. De maandlasten zijn relatief relatief laag. Het maximale hypotheek bedrag bij deze vorm is ongeveer 75% van de executiewaarde van de woning. Bij NHG-hypotheken mag een deel van de lening, tot maximaal 50%, als aflossingsvrije hypotheek worden afgesloten.


Beleggingshypotheek

Ook bij een beleggingshypotheek wordt de hypotheek tijdens de looptijd niet afgelost, maar vindt er kapitaalopbouw plaats waarmee aan het einde van de looptijd de hypotheek ineens wordt afgelost. 
De kapitaalsopbouw vindt binnen de beleggingshypotheek plaats middels beleggen (doorgaans in aandelenfondsen). Een beleggingshypotheek geeft dan ook geen tot weinig garantie. Het is mogelijk dat u geld overhoudt, maar het is ook mogelijk, dat u aan het einde van de looptijd de hypotheek niet kunt aflossen. Daarnaast kunnen de maandlasten bij een beleggingshypotheek vaak lager zijn dan van een spaarhypotheek, omdat – op termijn – met beleggen doorgaans een beter rendement wordt behaald dan met sparen. Ook de beleggingshypotheek maakt optimaal gebruik van de fiscale mogelijkheden: hypotheekrente aftrek gedurende maximaal 30 jaar en vrijstelling van rendementsheffing voor zover maximaal mogelijk is. Een beleggingshypotheek is minder geschikt als u geen risico wilt of kunt lopen, of als de hypotheek kort loopt.


Levenhypotheek

Bij deze hypotheekvorm wordt elke maand een deel van de te betalen verzekeringspremie gespaard en wordt rente betaald over de totale schuld. Hierdoor blijven de maandlasten relatief gelijk. U betaalt dus steeds dezelfde rente en bouwt de spaarwaarde elke maand op. Het belastingvoordeel van de aftrekbare rente blijft dus steeds gelijk. De levenhypotheek is met name geschikt voor jonge huizenkopers, die een relatief goed inkomen hebben.


Lineaire Hypotheek

Bij deze hypotheekvorm wordt elke maand een evenredig deel van de hypotheeksom afgelost en wordt rente betaald over de resterende schuld. Hierdoor dalen de maandlasten relatief snel. U betaalt in verhouding weinig rente en bouwt de lening elke maand een stukje af. Het belastingvoordeel van de aftrekbare rente is in het begin groot maar neemt vrij snel af. De lineare hypotheek is met name geschikt voor huizenkopers die hun schuld snel willen zien afnemen en die bovendien de hoge aanvangslasten in het begin kunnen opbrengen. Ook mensen die al na 15 of 20 jaar lagere woonlasten willen, bijvoorbeeld om vervroegd uit te treden of vanwege een financieel riskant beroep, kunnen geïnteresseerd zijn in een linear dalende hypotheekschuld. De lineare hypotheek is echter alleen een serieus alternatief als de hoge aanvangslasten gedurende in ieder geval de eerste 5 of 10 jaar makkelijk betaald kunnen worden.


Spaarhypotheek

Net als bij de Levenhypotheek wordt elke maand een deel van de te betalen verzekeringspremie gereserveerd in een spaardepot. Het te betalen bedrag aan premie wordt afgestemd op het werkelijk te behalen bedrag ter aflossing van de hypotheeksom. Het rendement dat op de polis wordt bijgeschreven is gelijk aan het bedrag dat wordt betaald aan rente, waarbij dus een soort compensatie ontstaat tussen de te betalen rente en de premie. Hierdoor blijven dus ook de maandlasten relatief gelijk.


Spaarrekening Hypotheek 

De Spaarrekening Hypotheek is een combinatie van een aflossingsvrije hypotheek en een spaarrekening. Tijdens de looptijd van de hypotheek betaalt u rente en lost u niets af. Daarnaast spaart u maandelijks een bedrag op een geblokkeerde spaarrekening met als doel de hypotheek aan het einde van de looptijd af te lossen. Met een Spaarrekening Hypotheek kiest u voor de zekerheid van sparen en lage maandlasten. 

  • Zekerheid van sparen tegen een vaste rente. 
  • U ontvangt hetzelfde rentepercentage als u betaalt. 
  • Flexibiliteit ten aanzien van overlijdensrisicoverzekering. 

Een overlijdensrisicoverzekering is niet verplicht. Afhankelijk van de hoogte van de lening en de waarde van de woning kan een overlijdensverzekering wel verplicht gesteld worden. Met de Spaarrekening Hypotheek kiest u zelf waar u uw overlijdensrisicoverzekering afsluit. U kunt ook een bestaande overlijdensrisicoverzekering aan deze hypotheek koppelen. Het verzekerde bedrag mag bovendien afwijken van het doelkapitaal.


Mocht u geinteresseerd zijn in het nemen van een hypothecaire geldlening, maak dan een afspraak met een van onze Gecertificeerde en Erkende Hypotheekadviseurs op ons kantoor, voor een geheel vrijblijvend hypotheekgesprek.

Klik op het logo voor meer informatie